Betekenis & betekenis van Om Mani Padme Hum

Om Mani Padme Hum is een Sanskriet mantra met betrekking tot Avalokiteshvara (de Bodhisattva van mededogen). Het is de basismantra van het Tibetaans boeddhisme. Om Mani Padme Hum is een mantra geschreven op een steen met een portret van Mahatma Boeddha.

Het wordt vaak op stenen geschreven of op papier geschreven en in een aanbiddingscyclus geplaatst. Men gelooft dat het aantal keren dat dit wiel wordt rondgedraaid, hetzelfde resultaat zal geven van het uitspreken van de mantra. Dus, zie hieronder om meer te weten over deze mantra.

Contents

Wat is Om Mani Padme Hum?

‘Om Mani Padme Hum’ is een Sanskriet mantra bestaande uit zes lettergrepen die betrekking hebben op de vierhandige schaduwgod van de boeddhistische beschaving, ‘Avalokiteshvara’Avalokiteshvara is een van de Bodhisattva’s die de bron is van de barmhartigheid die zich manifesteert in alle Bodhisattva’s.

Dit is de meest vereerde Bodhisattva en het meest gerespecteerd in het reguliere boeddhisme. Avalokiteshvara Bodhisattva beloofde dat zolang er maar één dier op deze aarde was, hij niet gedood zou worden. Avalokiteshvara is bekend in verschillende landen.

In Tibet bijvoorbeeld, is zijn naam “Chenrezig”. Dalai Lama werd soms ook pompani genoemd omdat hij een palm in zijn hand houdt. Nogmaals Avalokiteshvara Dalai Lama is ook bekend als Heer God van de wereld.

Volgens de Tibetaanse boeddhistische religie is de Avalokiteshvara Dalai Lama, en voor het welzijn van de levende wezens in de vorm van Karmapa, op deze aarde neergedaald.

De mantra ‘Om Mani Padme Hum’ wordt aangeduid als de zaadmantra van alle boeddhistische leringen. Elk woord van de mantra bestaat uit zes lettergrepen, “Om” “ma” ṇi “pad” “me” en de laatste lettergreep hum die de Dalai Lama anders onderwijst. De woorden worden gewoonlijk gegraveerd in een heilige steen die “moni stone” wordt genoemd.

Of de gebedsmolen wordt op papier of doek geschreven. Als deze mantra eenmaal in een cirkel is rondgedraaid, wordt aangenomen dat de mantra wordt uitgesproken telkens als hij ronddraait. Verschillende boeddhistische scholen vertalen woorden op verschillende manieren.

Veel schrijvers denken dat ‘Manipadam’ een samengesteld woord is. Aangezien er in het Sanskriet geen hoofdletter is, verandert het idee om de mantra te vertalen door de grote en kleine hoofdletters.

De volgelingen leggen de mantra op verschillende manieren uit. Zelfs woorden zijn als een opeenvolging waarvan de effecten verder gaan dan de strikte betekenis.

De middelste lettergreep (‘Manipadam‘) wordt tegelijkertijd ‘Padma’s ziel’ of ‘Lotus in het Juweel‘ genoemd in het Engels. ‘Mani‘ wordt in het Sanskriet soms vergeleken met de godin Gedachte; wat duidt op zijn positie tussen de lotusbloemen.

Korte gedetailleerde betekenis van de lettergrepen:

Laten we nu snel de betekenis van de zes lettergrepen een voor een bekijken. Het kennen van elk woord van de mantra zal helpen om het duidelijk te begrijpen:

Om

Het is de klank of vibratie van de wereld; vertegenwoordigt vrijgevigheid en goddelijke energie, zuivert ons ego en helpt onze geest tot rust te brengen

Ma

Het vertegenwoordigt ethiek en zuivert het gevoel van jaloezie in u. Zie de volgende vier lettergrepen hieronder.

Ni

Het vertegenwoordigt geduld en zuivert verlangen of gebrek

Pad

Het vertegenwoordigt ijver en zuivert oordeel en onwetendheid

Ik

Het vertegenwoordigt concentratie en zuivert gehechtheid die we hebben

Hum

Het is de ondeelbare eenheid die zowel wijsheid vertegenwoordigt als haat zuivert

Verhaal achter Om Mani Padme Hum?

Na de ineenstorting van het Gupta tijdperk in 122 AD waren de religieuze en culturele velden in India aanzienlijk verslechterd. Deze primitieve of pre-Arische opvatting beïnvloedde ook het boeddhisme.

Als gevolg daarvan werd het Mahayana-boeddhisme in Bengalen en Bihar (Magadha) in de achtste eeuw veranderd en werd een leer ontwikkeld die “Vajrayana” werd genoemd.

Het Vikramshila klooster van Vikrampur of Bihar was een van de sadhana routes van de Vajrayana boeddhisten.

In de elfde eeuw gingen de donders van dit klooster de godsdienst prediken in Tibet. Zij werden geleid door Atish Dipankar. De belangrijkste mantra van deze Vajrayana is: Om Mani Padme Hum‘.

Wat letterlijk betekent “Mani is de echte Padma“. Maar in het midden van deze mantra zit de hele Vajrayana verborgen, de hele leer van de Boeddha.

Betekenis van Om Mani Padme Hum?

Lotus is een symbool van zuiverheid. Dus ‘de echte Padma‘; betekent ‘ware zuiverheid‘. Dus wat is de betekenis van het woord ‘mani’? Er wordt gezegd dat Boeddha’s leringen in deze mantra zitten.

Volgens de boeddhistische filosofie, bestaat de Boeddha-natuur in ieder mens. Ieder van ons heeft een zaadje van zuiverheid, we moeten het ontwikkelen en omzetten in intellect.

Ons gewone lichaam, spraak en geest zullen gezuiverd worden en getransformeerd in het heilige lichaam, de heilige spraak en de heilige geest van de Boeddha.

En ‘Om Mani Padme Hum‘ beoefent het pad dat een onafscheidelijke verbinding is van methode en wijsheid (Wisdom).

Het is door deze mantra dat we ons onreine lichaam, spraak en geest kunnen transformeren in het glorieuze lichaam, de zin en de geest van een Boeddha.

Om:

De eerste lettergreep ‘Om‘ is de naam van de Heer. De geschriften zijn A-U-M, voorgesteld in drie vormen: Brahma (schepping), Vishnu (verwekking), en Shiva (vernietiging); of boeddhisten relateerden het aan het heilige zuivere lichaam van de Boeddha, het Heilige Woord, en de Heilige Geest met deze ene frase.

Mani:

Het woord ‘Mani‘ betekent edelsteen of juweel. Zuivere edelstenen zijn liefde en mededogen en symboliseren het verlangen naar verlichting. ‘Mani‘ is ‘Maya’. De oorsprong van ‘verlangen’, ‘wereld’ en ‘nirvana’.

Je krijgt speciale heiligingen van de godheid, Mededogen Boeddha door het beoefenen van de recitatie en meditatie in de mani retraite voor de verlichten.

Padmé:

Padme‘ betekent lotus, wat een symbool van wijsheid is.

Zoals een lotusbloem oprijst uit modder, zo moet wijsheid de menselijke conditie bereiken om hemelse kwaliteiten te bereiken.

De basiswijsheid van alle wijsheid is ‘de wijsheid van stilte en nietsheid. ‘Padme’ betekent leegte. Hier is de vierde lettergreep Pad en de vijfde lettergreep Me. Deze twee lettergrepen worden samen uitgesproken.

Alle boeddha’s die er zijn beoefenen deze mantra duizenden keren per dag met altruïstische intentie om het zuivere verheven lichaam en de ondeelbare eenheid te verkrijgen.

Hum:

De laatste zesde lettergreep ‘Hum‘ verbindt wijsheid en spirituele praktijken. Het is ondeelbaarheid, stagnatie, die niet verstoord kan worden. De hele leer vertegenwoordigt de Geest (Avondmaal) van Jnanadipan. ‘Hum‘ vernietigt lijden.

         OPMERKING:

De weg van deze zes volmaaktheden is de weg die door elke afzonderlijke Boeddha van de 3 tijden is bewandeld. Dus, niets is welsprekender               dan zowel de mantra te reciteren als de zes volmaaktheden te bereiken.

Om Mani Padme Hum: De 6 lettergrepen:

Op deze manier impliceren de zes lettergrepen dat je, vertrouwend op de daad van een weg die een onverbrekelijke vereniging is van strategie en intelligentie, je onreine lichaam, vertoog en psyche kunt veranderen in het onvervalste geprezen lichaam, vertoog en brein van een Boeddha.

Er wordt gezegd dat je het boeddhaschap niet buiten jezelf moet zoeken; de substanties voor het bereiken van het boeddhaschap zitten van binnen. Dit helpt om je onzuivere lichaam en geest te zuiveren.

Zoals Maitreya zegt in zijn Sublieme Continuüm van het Grote Voertuig (Uttaratantra), hebben alle schepselen normaliter de Boeddhanatuur in hun eigen continuüm.

Wij hebben in ons het zaad van de deugd, de belichaming van een Ene Aldus Gegaan (Tathagatagarbha), dat zal worden veranderd en volledig gevormd tot Boeddhaschap.

Voordelen van het zingen van Om Mani Padme Hum:

Het chanten van Om Mani Padme Hum is de spirituele behandeling van fysieke barrières. Als je een of ander probleem of obstakel in je leven hebt, dan kun je dat probleem oplossen door een krachtige mantra te chanten. Dus laten we eens kijken naar de voordelen van het chanten van Om Mani Padme Hum.

Zuiver je ziel:

Het chanten van de Om Mani Padme Hum mantra helpt om de ziel van voelende wezens te zuiveren. De persoon, die de krachtige mantra chant, evenals de mensen en de bewuste persoon met een zekere reikwijdte van die persoon, heeft een reinigende werking op wezens. De ziel van de zuivering zal ons helpen bij het bereiken van verlichting.

Helpt om Goddelijke Eenheid te ervaren:

Mensen hebben prachtige Om Mani Padme Hum meditatie ervaren op de blauwe parel in de Gouden Lotus. Het is ook mogelijk om een gouden vlam of een blauwe parel te zien.

Mensen hebben prachtige Om Mani Padme Hum meditatie ervaren op de blauwe parel in de Gouden Lotus. Het is ook mogelijk om een gouden vlam te zien Aangezien elke persoon verschillend is, kunnen ervaringen variëren. Sommige mensen kunnen goddelijke eenheid of goddelijke gelukzaligheid ervaren. Sommige mensen kunnen blauwe parels gezogen vinden.

Geeft je een misdaadvrij mooi leven:

Het opzeggen van deze mantra klinkt misschien heel eenvoudig, maar de voordelen zijn verre van eenvoudig. Het helpt ons een misdaadvrij en mooi leven te leiden. In Pranic Healing heeft Om Mani Padme Hum een zeer krachtig effect op de Gouden Lotus Blauwe Parel.

Verlicht je ziel:

Het chanten van deze mantra helpt je om je ziel te verlichten. Men moet gedachten en voedsel vermijden die aangetast kunnen worden en het lichaam moet schone energie of aura hebben.

De voordelen van de mantra zijn onbegrensd en Meester Choa Kok Sui heeft ons door zijn intellect het pad van verlichting laten zien.

Elimineer negatieve energie:

Eliminatie van negatieve energie en voorkoming van defecten die verband houden met het doden en belemmeren is mogelijk met het chanten van deze mantra. De zes lettergrepen uit het Tibetaans schrift hebben dus zuivere ethiek

ONDERSTE REGEL:

Er zijn verschillende mensen die deze oude mantra Om Mani Padme Hum een miljoen keer chanten.

Zij hebben echter weinig idee van de 3 hoofdkenmerken van het pad – bodhicitta, verzaking, en ook het juist zien van leegte – en zelfs niet van de betekenis van woorden.

Hoewel zij niet kunnen lezen en zelfs de alfabetten niet onderscheiden, hebben zij een buitensporige toewijding aan Bodhichitta en mededogen en leven zij hun leven terwijl zij Om Mani Padme Hum reciteren voor het zuivere verheven lichaam.

Zulke individuen zijn zeer vriendelijk, hartelijk, en zeer empathisch. Dit is het bewijs uit mijn persoonlijke ervaring dat de mantra tot gevolg heeft dat het bewustzijn wordt vernieuwd tot goede wijsheid en hart.

Bij gebrek aan Bodhichitta en mededogen, kun je niet al het plezier hebben voor alle voelende wezens. Je kunt geen foutloos werk doen voor alle voelende wezens, en je kunt ook niet alle kwaliteiten van de beëindiging en realisaties bereiken, zelfs niet voor jezelf.

FAQ:

Q. Wat betekent Om Mani Padme Hum?

A. De zes lettergrepen, dat is Om Mani Padme Hum, wat betekent dat in vertrouwen op de daad van een weg die een resolute vereniging is van strategie en sluwheid, je je

Onzuiver lichaam

Altruïstische intentie

Slecht lichaam, spraak en geest

En psyche in de onvervalste opgeheven het zuivere lichaam, discours, hart schat, goed lichaam spraak, en geest van een Boeddha.

Q. Wat zijn de voordelen van het chanten van Om Mani Padme Hum?

A. De voordelen van het bespreken van de Mededogen Boeddha mantra zijn grenzeloos, vergelijkbaar met de grenzeloze hemel.

Ongeacht of je niet veel geleerd hebt van de Dharma, ongeacht of het enige wat je weet OM MANI PADME HUM is.

Toch is de meest vreugdevolle dagelijkse routine er een die beleefd wordt met een houding bevrijd van de acht gewone zorgen.

In het geval dat je doorgaat met je bestaan met de onvervalste instelling bevrijd van verbondenheid met dit leven en in wezen je tijd op aarde doorbrengt met het reciteren van OM MANI PADME HUM – deze zes-lettergrepige mantra die de kwintessens is van alle Dharma – dat is de meest volmaakte Dharma.

Q. Kan Om Mani Padme Hum in stilte worden gezongen?

A. Monniken chanten deze heilige mantra gewoonlijk luidkeels, hetgeen essentieel is voor een smeekbede die wordt gebruikt om sympathie te verkrijgen.

Vajrayana boeddhisten accepteren die gemeenplaats de mantra

Om

Mani

Padme

Hum

Voor iedereen om te horen of in stilte voor zichzelf roept vriendelijke overweging en empathie op.

Q. Hoe vaak chant Om Mani Padme Hum?

A. In zijn boodschap aan de boeddhistische bevolkingsgroep vanuit zijn huis in McLeodganj verzocht de Tibetaanse pionier de individuen om de mantra “om mani padme murmur” niet minder dan meerdere malen te bespreken.

Meer aanbevolen artikelen:-