Top 9 verschillen van Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Transcendental Meditation vs Mindfulness

Mindfulness en de Transcendentale Meditatie (TM) strategie vinden hun oorsprong in verschillende conventies (Boeddhistische en Vedische, afzonderlijk), maar wat belangrijker is, ze hebben verschillende doelstellingen. Ondanks het feit dat er talrijke varianten van mindfulness bestaan, is de algemene doelstelling de hersenen voor te bereiden om in het nu te blijven, door zich doelbewust te concentreren op overpeinzingen en gewaarwordingen zonder oordeel. De TM-strategie (waarvan er slechts één variant bestaat) is dan weer bedoeld om je aandacht voor de interne, voorbije gedachte te coördineren, en omvat geen concentratie of fixatie. Dus, zie hier Transcendentale Meditatie vs Mindfulness.

Terwijl de definitie van Kabat Zinn een methode schetst om zich te vereenzelvigen met zichzelf en zijn huidige omstandigheid, karakteriseren Walsh en Shapiro een conventionele praktijk die bedoeld is om iemands perspectief te veranderen of te verbeteren. Laten we nu dus het verschil tussen de twee kennen.

Contents

Wat is Transcendentale Meditatie?

Transcendental Meditation vs Mindfulness

Transcendentale Meditatie omvat niet het observeren van iemands overpeinzingen of ademhaling, noch is het fixatie, onderzoek, of ‘gecontroleerde centra’s. Het doel van mindfulness meditatie is kalmte in de geest te brengen.

In Transcendentale Meditatie gaat men op efficiënte wijze voorbij aan mentale bewegingen die uitstijgen boven overpeinzingen, onderscheidingen en gewaarwordingen om betere condities van denken tegen te komen of vóór fasen van de speculatiecyclus, totdat men verschijnt aan de bron van de redeneercyclus, een toestand van innerlijke stilte.

Door deze innerlijke, transcendente bron rechtstreeks te bereiken, worden hersenen en lichaam verkwikt, worden spanningen afgebroken en wordt mentaal potentieel opgeladen, waardoor zelfverbetering versneld wordt.

Wat is Mindfulness Meditatie?

Transcendental Meditation vs Mindfulness

Mindfulness wordt omschreven als een toestand waarin men diep opmerkzaam is en zich richt op de waarheid van de huidige seconde. Mindfulness-meditatie leert mensen om overwegingen en waarnemingen te kennen zonder erover te oordelen of ze vast te houden.

Het verwacht dat het individuen instrueert om onaangename omstandigheden “voorzichtig” tegemoet te treden, zodat zij beter voorbereid zijn om ermee om te gaan.

Hoe leer je TM?

How To Learn TM

Transcendentale Meditatie TM heeft vele voordelen voor lichaam en geest. Voor mensen die door een probleem gaan en daar een pauze in willen vinden, dan kun je je inschrijven op de officiële website van transcendente meditatie TM cursussen.

In deze TM-cursus wordt u getraind in de precieze manier om deze technieken uit te voeren, waarvan de positieve bezittingen binnen een paar keer zullen worden ontdekt. Bezorgde personen kunnen zich moeiteloos voor de TM cursus inschrijven bij het dichtstbijzijnde TM centrum bij hen in de buurt.

Hoe leer je Mindfulness Meditatie techniek?

how to learn mindfulness meditation

Mindfulness-professionals geven toe dat de training moeilijkheden kan opleveren. Het vergt consistentie, omdat de gevolgen ervan na verloop van tijd beter voelbaar zijn, en controle om het meanderende brein voor te bereiden op een voortdurende terugkeer naar het heden, zonder oordeel.

Volgens een recent rapport zouden tal van mensen zichzelf liever elektroshocks geven dan met hun overpeinzingen ver van alle anderen af te staan. Uit een ander onderzoek bleek dat de overgrote meerderheid denkt dat het moeilijk is zich op het heden te concentreren en dat het dwalen van de hersenen tot druk en verrassend wegkwijnen kan leiden.

Ondanks de toenemende erkenning van mindfulness, denken veel mensen dat de training bestaat uit het zuiveren van hun psyche, het nemen van kleinere dutjes dan verwacht, of in verdwaasdheid raken. De eerstejaars knikkebollen vaak in slaap, voelen zich ongemakkelijk, worstelen met lastige overpeinzingen of gevoelens, en raken uitgeput of afgeleid. Adepten raden aan om de interactie te oefenen in een bijeenkomst met een opvoeder.

Na de door Westbrook gegeven instructie zei een van de deelnemers dat ze tijdens de bezinningsoefening niet kon ophouden met nadenken over wat er voor het avondeten was; anderen gebaarden begripvol. Westbrook troostte haar door te zeggen dat mindfulness niets te maken heeft met het ophouden van overpeinzingen of gevoelens, maar juist met het zien ervan zonder oordeel.

Mindfulness verzamelt kracht en aandacht te helpen individuen met het uitzoeken hoe om te rijden dagelijkse routine van de goede en slechte tijden en ervaring meer vreugdevolle en beter leven, zei Westbrook, die, na het herstellen van de assortimenten van duizenden patiënten in 36 jaar als specialist, van plan om haar tweede beroep te wijden aan echt te concentreren op individuen geesten en geesten, mogelijk als een geestelijke.

Voordelen van Transcendentale Meditatie TM:

Benefits of Transcendental Meditation TM

Transcendentale meditatie is in verband gebracht met een aanzienlijk aantal voordelen voor geestelijke en feitelijke welvaart. Een deel van de topvoordelen zijn geïdentificeerd met de werking van de geest, het welzijn van het hart, en, uiteraard, stress de uitvoerders en de verlichting van onbehagen.

Verder is ontdekt dat het nuttig is bij melancholie, slaaptekort, slavernij behandeling, post-horrendous druk kwestie, een gebrek aan concentratievermogen consequent rommel, chemische onbalans bereik problemen, en zelfs de ziekte van Alzheimer. Het doel van mindfulness meditatie is als volgt

Verminderde Stress en Angst

reduce stress

Het verslaan van stress zou wel eens HET principe van Transcendentale Meditatie voordeel kunnen zijn. Alles wel beschouwd, zoals onderzoekers ontdekken van deze talloze punten – op het huidige moment gebaseerde stress reductie is de belangrijkste motor van vrijwel het brede scala van verschillende hersengolven en het lichaam ziektes en disfuncties

Het onderzoek gericht op studenten, met personen die post-horrible stress problemen ervaren, of met werknemers bevestigt zeker dat TM geeft diepgaande ontspanning en rust aan het lichaam en de psyche. De belangrijkste effecten op het gebied van stressvermindering zijn:

 • het aanpassen van hormonale niveaus,
 • het aanpassen van de zintuiglijke waarneming, en
 • het uitbreiden van cerebrum verstaanbaarheid.

Bijgevolg overcompenseren ons lichaam en onze psyche thans niet meer voor stressvolle omstandigheden.

Verbetert de slaap

Improves Sleep

Een van de belangrijkste dingen die veel TM-deskundigen opmerken is een betere rust. Slaapproblemen kunnen regelmatig in verband worden gebracht met stress en vandaag kunnen we daar een logischer verklaring voor geven.

Misschien wel de meest bekende reden voor inslaapproblemen is een ongewoon laag niveau van de “tevredenheidsstof” serotonine. Stress heeft hier een grote invloed op. Als de typische werking van het zintuiglijke systeem verstoord is, zal de aanmaak van serotonine afnemen.

De Transcendentale Meditatie verhoogt onverwacht het serotonineniveau en vermindert de mate van stress-gerelateerde chemicaliën, die van invloed zijn op talloze gebieden in het leven, vooral de aard van rust.

Meer gevoel van helderheid en productiviteit

clarity

Transcendentale Meditatie (TM) is een strategie om tot een grotere mate van mindfulness te komen en een toestand van aangepaste wending te bevorderen. Het verwijst naar een bepaald type van stille mantra meditatie. De voordelen van TM zijn – vermindering van stress en spanning, betere rust, een opmerkelijker gevoel van luciditeit en efficiëntie, en nog wat meer.

Lagere bloeddruk

blood pressure

Veranderingen in de bloedsomloop voor de transcendente meditatie methode herinnerde normale dalingen van 5,0 focussen voor een systolische polsslag en 2,8 op de diastolische bloedsomloop, wat volgens het onderzoek werkelijk enorm was. De andere stressverlagende programma’s vertoonden geen kritieke veranderingen in de polsslag.

Veranderingen in de hartslag gerelateerd aan de beoefening van transcendente meditatie waren betrouwbaar met andere gecontroleerde onderzoeken die dalingen in cardiovasculaire gevaarsfactoren, verbeterde markers van coronaire ziekte, en verminderde sterftecijfers aantoonden bij leden aan het Transcendente Meditatie Programma.

Een groter gevoel van kalmte gedurende de dag

Calmness

De individuen die transcendente meditatie beoefenen kunnen in een mum van tijd een vermindering van stress en onbehagen ervaren. Ook bij andere vormen van meditatie kan de langdurige training aanzienlijk meer zekere veranderingen teweegbrengen, waaronder veelzijdigheid ten opzichte van stress, een lager algemeen gevoel van onbehagen, en een verrassend prominentere levensvervulling. Het is dus beter voor de kalmte van de geest. Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Lager risico op een hartaanval of beroerte

heart attack

Omdat het verlagen van de hartslag vaak een van de belangrijkste aandachtspunten is bij de bestrijding/behandeling van coronaire aandoeningen, biedt TM-beoefening op dat punt een onmisbaar voordeel.

Logisch onderzoek heeft aangetoond dat Transcendentale Meditatie goed is voor mensen met verschillende cardiovasculaire aandoeningen, bijvoorbeeld,

 • metabolische conditie,
 • atherosclerose,
 • myocardiale ischemie,
 • congestieve cardiovasculaire ineenstorting,
 • linker ventriculaire hypertrofie.

Een nieuw 5-jarig longitudinaal onderzoek door de AHA toonde aan dat patiënten die routinematig nadenken 48% minder kans hadden op een hartinfarct, een beroerte of een “kick the bucket” dan mensen met een vergelijkbare…

Verbeterde intelligentie

intelligence

Ten slotte, maar zeker niet in het minst, komt meditatie ons inzicht ten goede! Het logische onderzoek heeft ontdekt dat de cijfers van mediteerders op de bijhorende terreinen zullen verbeteren:

 • snelheid van gegevensvoorbereiding,
 • vermogen om effectief te redeneren in nieuwe omstandigheden,
 • een hoop attributen waaronder intellectueel werk, karakter, en sociaal gedrag,
 • vermogen om vooruitgang te boeken en te houden in werk, liefde, sociale connecties,
 • aangepast gebruik van intellectuele, gevoels- en gevoelsmatige gebieden (kwaliteiten als waardering, onderzoek, belangstelling, vluchtigheid, verbondenheid, en gevaarzetting).

Verbetert gezonde relaties

healthy relationship

Het verband tussen de gebruikelijke TM-oefening en solide, vriendschappelijke banden zijn zowel thuis als op het werk opgemerkt.

Zo werd in een onderzoek gebruik gemaakt van Locke’s Marital Adjustment stock om dames die Transcendentale Meditatie beoefenden, te vergelijken met dames die gecontroleerd werden op het aandeel van echtelijke vervulling.

Proefpersonen in de TM-meditatiegroep vertoonden al met al meer opmerkelijke echtelijke vervulling dan de controlegroep.

Voordelen van Mindfulness Meditatie:

benefits of mindfulness meditation

Mindfulness is toegepast om te verwijzen naar een mentale aandoening van opmerkzaamheid. Om aan te sluiten bij een groot deel van de verkenningen in dit artikel, karakteriseren we mindfulness als een seconde-tot-seconde bewustzijn van iemands ervaring zonder oordeel. In die zin is mindfulness een toestand en geen eigenschap. Hoewel het heel goed kan worden bevorderd door specifieke praktijken of oefeningen, zoals meditatie, is het niet identiek aan of onafscheidelijk van hen.

Een paar lessen en praktijken kunnen mindfulness ontwikkelen, zoals yoga, kendo, en qigong, maar een groot deel van de geschriften heeft zich gericht op mindfulness die wordt gecreëerd door mindfulness meditatie – die zelf-richtlijn repetities die de nadruk leggen op de voorbereiding van de overweging en mindfulness te brengen mentale cycli onder meer prominente wilskrachtige controle en op deze manier te cultiveren algemene mentale welvaart en verbetering en bovendien expliciete grenzen zoals rust, helderheid, en fixatie. Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Mindfulness verbetert de geestelijke gezondheid:

mental health

Sinds kort gebruiken psychotherapeuten mindfulness meditatie als een belangrijk onderdeel in de behandeling van verschillende problemen, waaronder ellende, drugsmisbruik, dieetproblemen, conflicten tussen koppels, spanningsproblemen, stressreductie op basis van het huidige moment, en fanatieke enthousiasme problemen. Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Mindfulness verbetert de lichamelijke gezondheid:

physical health

In het geval dat meer prominente welvaart is niet voldoende van een motivator, hebben onderzoekers ontdekt dat mindfulness methoden te helpen verbeteren van de werkelijke welzijn op verschillende manieren. Mindfulness kan: helpen stress te verlichten, hart-en vaatziekten te behandelen, hartslag te verlagen, constante kwelling te verminderen, rust te verbeteren, en gastro-intestinale problemen te verlichten.

Minder emotionele reactiviteit:

emotional reaction

Het onderzoek onderbouwt bovendien de gedachte dat mindfulness-meditatie de gepassioneerde reactiviteit vermindert. In een onderzoek bij mensen die ergens tussen een maand en 29 jaar mindfulness meditatie beoefenden, stelden specialisten vast dat mindfulness meditatie beoefening mensen hielp bij het terugtrekken van storende beelden en hen in staat stelde zich beter te concentreren op een intellectuele opdracht, in tegenstelling tot mensen die de foto’s wel zagen, maar er niet over nadachten. Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Controleert spanning

less anxiety

Meditatie kan het stressniveau verlagen, wat minder onbehagen betekent. Uit een meta-onderzoek onder bijna 1300 volwassenen bleek dat meditatie de spanning kan verminderen. Opvallend was dat dit effect het grootst was bij degenen met de meest verhoogde niveaus van onbehagen. Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness

Bovendien bleek uit een onderzoek dat twee maanden mindfulness-meditatie de spanningsverschijnselen vermindert bij mensen met een verhoogd gevoel van onbehagen, naast het uitbreiden van positieve zelfverklaringen en het verbeteren van de stressreactiviteit en het aanpassingsvermogen. Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness

Verbetert de Mindfulness

self awareness

Enkele vormen van meditatie kunnen je helpen om een meer geaard begrip van jezelf op te bouwen, en je helpen om je beste zelf te worden. Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Zo verwacht zelfbevraging meditatie ondubbelzinnig dat het je zal helpen bij het opbouwen van een meer prominent begrip van jezelf en hoe je je identificeert met iedereen om je heen.

Verschillende structuren leren je overwegingen waar te nemen die kwetsend of dwaas zouden kunnen zijn. De gedachte is dat naarmate je meer vertrouwd raakt met je neigingen tot denken, je ze kunt richten op bruikbaarder voorbeelden. Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness

Genereert Vriendelijkheid

kindness

Een paar soorten meditatie kunnen vooral goede gevoelens en activiteiten opbouwen, zowel naar jezelf toe als naar andere mensen. Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Metta, een soort meditatie die ook wel aanbiddingsmeditatie wordt genoemd, begint met het creëren van vriendelijke overpeinzingen en emoties naar jezelf toe. Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Door training leren mensen hoe ze deze vrijgevigheid en vergevingsgezindheid op afstand kunnen uitbreiden, eerst naar metgezellen, dan naar partners en ten slotte naar vijanden. Transcendentale Meditatie vs Mindfulness

Huidig Moment Verschil tussen Transcendentale Meditatie vs Mindfulness:

Transcendental Meditation vs Mindfulness 1

Omdat ik een leergierig individu ben, wilde ik zoveel mogelijk te weten komen over de twee onderwerpen. Het bijgaande blog-artikel is een schets van wat ik beschouw als de belangrijkste gegevens over de contrasten tussen Transcendente Meditatie en Mindfulness.

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 1:

 • Transcendentale Meditatie opgericht door Maharishi Mahesh Yogi in 1955.
 • Mindfulness werd gecreëerd door Jon Kabat Zinn in de jaren 1970.

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 2:

 • In Transcendentale Meditatie wordt niet geprobeerd de geest te “legen”
 • Mindfulness betekent aandacht schenken op een bepaalde manier: doelbewust, in het huidige moment, en zonder te oordelen

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 3:

 • Transcendentale Meditatie is afhankelijk van Oosterse meditatie repetities
 • Mindfulness hangt af van Oosterse meditatie repetities

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 4:

 • In Transcendentale Meditatie is er geen controle van je overwegingen of indrukken van het lichaam.
 • Mindfulness: Het handhaven van een niet-oordelende toestand van verhoogde of volledige aandacht voor iemands overpeinzingen, gevoelens, of ontmoetingen op een seconde-tot-seconde uitgangspunt.

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 5:

 • Er is helemaal geen vergaring in Transcendentale Meditatie
 • Mindfulness kan zowel formeel als informeel geoefend worden

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 6:

 • Transcendentale Meditatie is een goede meditatie strategie waarbij je met je ogen dicht zit
 • Mindfulness kun je oefenen met je ogen open en in beweging

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 7:

 • Transcendentale Meditatie maakt gebruik van een Mantra
 • Mindfulness maakt geen gebruik van een Mantra

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 8:

 • Er zijn verschillende verspreid onderzoek van mening zijn ontdekt tentoongesteld Mindfulness als diep levensvatbaar op druk en spanning, cerebrum werk, kwelling het bord, en cardiovasculaire welzijn.
 • Mindfulness gebruikt in grote lijnen de ademhaling en het bewustzijn van het lichaam.

Transcendentale Meditatie vs. Mindfulness 9:

 • Geen controle over de psyche in Transcendentale Meditatie. Er wordt gezegd dat iedereen Transcendentale Meditatie kan doen, zelfs kinderen met ADHD
 • Er zijn verschillende onderzoeken verspreid die hebben ontdekt dat TM uitzonderlijk goed werkt op druk en onbehagen, cerebrale arbeid en cardiovasculair welbevinden.

Gerelateerde artikelen:-